Studietur for melkebønder - Folkefjøset - smartere, enklere, billigere

Fylkesmannen i Nordland arrangerer 4.-6. april en studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Nordland med kumelkproduksjon i båsfjøs. På turen skal vi studere rimelige løsninger for ombygging fra båsfjøs til løsdrift. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.02.2017

Program:  Vi skal besøke 7-9 ulike gårder som har bygget om sin fjøs fra bås- til løsdrift. I tillegg blir det et miniseminar om hvordan bygge smartere, enklere og billigere. Programmet er ikke helt klart, men gårdene som skal besøkes er både gårder som har foretatt utbygging for en del år siden, og gårder som nylig har foretatt utbygging. Se detaljert program. 

Målgruppe: Primært gårdbrukere fra Nordland som driver med kumelkproduksjon og som har båsfjøs. Maksimalt to deltakere fra hvert foretak.

Tidspunkt/omfang: tirsdag 4.- torsdag 6. april 2017, tre dager og to overnattinger.

Turen starter på Værnes lufthavn med avreise med buss 4. april ca. kl. 1200. Siste fly vi venter på før avreise med buss, er flyet fra Bodø som lander kl. 1140.  Turen avsluttes med ankomst Værnes lufthavn 6. april ca. kl. 1600 - 1630.

Pris:  Alle deltakere dekker egne reiseutgifter til og fra Værnes lufthavn. Dette utgjør egenandelen på turen. Fylkesmannen i Nordland dekker alle utgifter til reise, opphold og mat underveis på turen i Trøndelag.

Antall deltakere: Antallet deltakere vil være begrenset oppad til maksimum 25 deltakere og nedad til minimum 12 deltakere.

Arrangør: Fylkesmannen i Nordland, landbruks- og reindriftsavdelingen i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning i Trøndelag.

 Kontaktpersoner:  Toril Austvik, tlf.: 75 54 43, e-post: fmnotau@fylkesmannen.no  

                                Alf Thynes, tlf.: 75 54 78 45, e-post: fmnoath@fylkesmannen.no                                        

 Påmelding: Påmelding skjer ved e-post til kontaktpersonene. Husk følgende informasjon:

  •        For- og etternavn
  •        Adresse
  •        Navn på foretaket
  •        Mobilnummer

Påmeldingsfrist: Påmelding må være mottatt innen 24. mars. Ikke bestill billetter før du har fått bekreftelse på at du har fått plass på turen.

Prosjektet Folkefjøset – smartere – enklere – billigere ble gjennomført i Trøndelag i perioden 2006 – 2011. Formålet med prosjektet var å vise at det er mulig å modernisere produksjonen gjennom å utnytte eksisterende driftsbygning. Prosjektet skulle vise rimelige måter å bygge om og utvide båsfjøs til moderne og framtidsrettede løsdriftsfjøs. Denne problemstillingen er fremdeles like aktuell i Nordland, og Fylkesmannen i Nordland tar derfor initiativ til en studietur til Trøndelag for å se og høre hvilke erfaringer man har gjort seg, både gjennom prosjektperioden, men også hvordan dette ser ut i dag, 5-6 år etter prosjektets avslutning. ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du lese prosjektets sluttrapport.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.