Veileder om generasjonsskifte - eierskifte i landbruket

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet en veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2014

Fylkesmannen i Nordland vil at veilederen skal være med å sette fokus på eier-/generasjonsskifte, og bidra til at gårdbrukere vurderer hvilke muligheter de har for å planlegge overdragelse av eiendommen og driften. Vi håper også at veilederen kan gi veiledningsapparatet en oversikt over de viktigste forhold en bør huske på i forbindelse med eierskifte.

Nordland har, som ellers i landet, hatt en nedgang i antallet gårdsbruk over en lang periode. Mange gårdsbruk går ut av drift, selv om jorden i mange tilfeller drives videre. Vi ønsker at flest mulige gårdsbruk drives videre, og vi tror det er mye lettere å sikre videre drift dersom eierskiftet skjer mens driften er i gang.  De valgene en gjør om gårdens framtid bør i størst mulig grad være tuftet på gjennomtenkte valg, hvor også mulighetene for eier-/generasjonsskifte er vurdert

Et eierskifte eller generasjonsskifte handler om overdragelse av store verdier. Det handler også om kompliserte spørsmål knyttet til eksempelvis jus, skatt, verdisetting, finansiering. Et omfattende lovverk gjør at det er viktig med god oversikt, god planlegging og evt. faglig bistand.

Et eierskifte eller et generasjonsskifte er også en periode hvor noen tar valg for mange år framover, og det er en periode hvor noen ser at arbeidsplassen, hjemmet og slektsgården man har drevet over mange år, skifter eier. For mange, både selger og kjøper, kan en slik periode og prosess være preget av refleksjon og følelser knyttet til det som har vært, og det som kommer.

Innholdet knyttet til de formelle sidene ved eierskifte er i hovedsak materiale som vi har fått tilgang til etter avtale med Landkreditt Bank. Dette materialet er hentet fra Landkreditt Bank sine fagsider for landbruket, utarbeidet av Ole Christen Hallesby. I tillegg har vi samarbeidet med sivilagronom Jon Rannem om justeringer og om andre deler av innholdet.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner