Miljøtilskudd til jordbruket, søknadsomgangen 2017

For foretakene er søknadsfristen 20. august og for beitelagene er fristen 1. november. Oppdatert forskrift og veileder gir full oversikt over mulighetene og begrensningene i årets søknadsomgang.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.05.2017

Miljøtilskudd til jordbruket i Nordland består nå av 19 ulike tilskuddsordninger. Miljøtilskudd kan gis til landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd, og til godkjente beitelag. Foran i veiledningsheftet er endringene i forhold til forrige søknadsomgang oppsummert.

Formålet med Miljøtilskudd til jordbruket er å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.

Ikke lenger miljøtilskudd til hesjing

I jordbruksoppgjøret 2016 ble det bestemt at det fra søknadsomgangen 2017 ikke lenger skal gis miljøtilskudd til hesjing. Forskrift for miljøtilskudd til jordbruket, Nordland er nå endret i samsvar med dette.

Ikke miljøtilskudd til både beiting og slått på samme areal

I årets veiledningshefte er det presisert at det i samme søknadsomgang ikke kan gis tilskudd til både beiting og slått på samme areal over to ulike ordninger for miljøtilskudd. Samme søknadsomgang kan det heller ikke gis to ulike miljøtilskudd til beiting eller til slått på samme areal.

Slått av veikanter

Siden Miljøtilskudd er rettet mot jordbrukets kulturlandskap, omfatter ordningen for slått av veikanter ikke veier på lukkede områder som flyplasser og liknende.

Skjøtsel av automatisk freda kulturminner

Årets veiledningshefte gir en nærmere definisjon av hvilke kulturminner dette omfatter, og redegjør for hva Lov om kulturminner har fastsatt om sikringssonen rundt disse kulturminnene.

Tilskudd til bruk av tilførselsslanger

Formålet med Miljøtilskudd til bruk av tilførselsslanger ved spredning av husdyrgjødseler å redusere utslippene til luft og vann, ta vare på næringsstoffene og minske jordpakkingen. Derfor er det for denne ordningen et ufravikelig krav at det sammen med tilførselsslangene skal brukes stripespreder.

Tilskudd til drift at beitelag

Under vilkårene for Miljøtilskudd til beitelag har vi nå presisert at tilskuddet skal brukes til fellestiltak i beiteområdet.

Søknadsfrister

For landbruksforetakene er søknadsfristen 20. august, mens fristen for beitelagene er 1. november. Søknad skjer elektronisk via portalen Altinn. Fra 1. august er det elektroniske søknadssystemet åpent for registrering av søknader. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.