Rundballer skal ikke lagres nær offentlig vei

Rundballer lagret langs vei representerer en trafikkfare ved utforkjøring og kan tiltrekke hjortevilt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.06.2015

Statens vegvesen region nord har sendt ut informasjon om reglene for lagring av rundballer mm langs offentlig vei. Hovedregelen er at det ikke er lov å bygge, lagre eller hensette noe uten tillatelse fra vegvesenet nærmere enn 50m fra vei.

Det er fastsatt sikkerhetssoner for ulike veier, der bredden på sonene er avhengig av type vei og fartsgrense. Langs gang- og sykkelvei er sikkerhetssonen 4,5m.

Bredde på sikkerhetssone, målt fra veikant/-skulder
Fartsgrense (km/t) <= 50 60 70-80 90
Sikkerhetssone (m) 4,5 5 7 8

 

 

 

Midlertidig lagring av rundballer er tillatt uten søknad

Statens vegvesen aksepterer midlertidig lagring av rundballer i strid med veglovens bestemmelser dersom det ikke representerer noen trafikkfare og når følgende vilkår innfris:
- Det skal ikke lagres noe i veiens sikkerhetssone (se tabell over).
- Rundballer må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på viltpåkjørsel.
- Det som lagres må ligge stødig og ikke på noen måte komme i konflikt med veifarende.
- I nærheten av kryss og avkjørsler må slik lagring ikke være sikthindrende.

Det er ikke nødvendig å søke Vegvesenet om tillatelse til midlertidig lagring av rundballer.

Vegvesenet kan gi pålegg om fjerning

Dersom Statens vegvesen vurderer lagring av rundballer langs veien som trafikkfarlig kan eier få pålegg om å fjerne dem.

Mer informasjon i brev fra Vegvesenet, som ligger til høyre her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.