På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Statsforvalteren har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Statsforvalteren i Nordland nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Uke Høring
desember 2019
23. des 52 Søknad om utslippstillatelse ved utfylling i Nordnes indre havn i Hadsel
november 2019
15. nov 46 Marint vern i Andfjorden - Melding om utvidelse av utredningsområde og høring av forslag til utredningsprogram
01. nov 44 Søknad om utfylling i sjø - Børøya - Hadsel
oktober 2019
24. okt 43 Søknad om mudring og utfylling i sjø - Breivik - Bodø
august 2019
30. aug 35 Søknad om utfylling i sjø - Klubben på Børøya i Hadsel kommune
26. aug 35 Høring: Søknad fra Elkem om tillatelse til utslipp fra gruvedrift på Nasafjell
17. aug 33 Søknad om utslippstillatelse ved utfylling av masser i Hamnholmen på Lovund
17. aug 33 Søknad om utslippstillatelse for vedlikeholdsmudring i Vennesund i Sømna
12. aug 33 Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - Hellifossen kraftverk
juni 2019
15. jun 24 Ny FylkesROS
Frist Høring
desember 2019
23. des Søknad om utslippstillatelse ved utfylling i Nordnes indre havn i Hadsel
november 2019
15. nov Marint vern i Andfjorden - Melding om utvidelse av utredningsområde og høring av forslag til utredningsprogram
01. nov Søknad om utfylling i sjø - Børøya - Hadsel
oktober 2019
24. okt Søknad om mudring og utfylling i sjø - Breivik - Bodø
august 2019
30. aug Søknad om utfylling i sjø - Klubben på Børøya i Hadsel kommune
26. aug Høring: Søknad fra Elkem om tillatelse til utslipp fra gruvedrift på Nasafjell
17. aug Søknad om utslippstillatelse ved utfylling av masser i Hamnholmen på Lovund
17. aug Søknad om utslippstillatelse for vedlikeholdsmudring i Vennesund i Sømna
12. aug Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - Hellifossen kraftverk
juni 2019
15. jun Ny FylkesROS