Ny FylkesROS

Høringsfrist:
15. juni 2019

Fylkesmannen inviterer til høring for Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland 2019 (FylkesROS)

Publisert 16.05.2019

FylkesROS ser nærmere på konkrete situasjoner og tar for seg naturhendelser, store ulykker og tilsiktede uønskede hendelser. Målet er å danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med beredskap og krisehåndtering.

Revidert utgave

FylkesROS ble sist revidert i 2015. De 12 eksisterende scenariene fra denne analysen er oppdatert, og det er lagt til to nye scenarier: Evakuering av cruiseskip og svikt i vannforsyning etter cyberangrep.

Et nytt punkt med denne analysen er et eget avsnitt som viser hvordan kritiske samfunnsfunksjoner påvirkes av den aktuelle hendelsen.

Utkast til de forskjellige scenariene ligger i menyen til høyre.

Høring

Analysen omhandler en rekke risikoområder og et stort antall aktører. Hovedmålgruppen for høringen er kommunene, i tillegg til myndigheter og organisasjoner på regionalt nivå som deltar i fylkesberedskapsrådet, men også andre inviteres til å komme med innspill og merknader. Vi ønsker spesielt tilbakemelding på de nye scenariene, samt faktaopplysninger som man måtte mene er upresise eller ukorrekte, eller vurderinger som man er uenige i.

Alle merknader til utkastet kan sendes til vår postadresse, eller fmnopost@fylkesmannen.no innen 15.06.2019.