Viderefører strenge smitteverntiltak i Salten

Regjeringen har, etter anmodning fra Statsforvalteren i Nordland, forlenget de strenge smitteverntiltakene i Salten til og med 11. april. Årsaken er den ustabile smittesituasjonen i Bodø og bekymring for økt smittespredning i de ni omkringliggende kommuner.

Publisert 17.03.2021

Her er pressmeldingen som ble sendt ut fra regjeringen onsdag ettermiddag 17. mars.

Bodø kommune rapporter om en fortsatt krevende situasjon med pågående utbrudd av den sørafrikanske virusvarianten. Regjeringen iverksatte regionale tiltak for Bodø og omkringliggende kommuner fra og med 13. mars.

Tiltakene skulle vare til og med 19. mars. Etter ønske fra kommunene og dialog mellom statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet forlenges nå tiltakene til og med 11. april.

– Smittesituasjonen i Bodø er ustabil og i utvikling. Selv om smitten i de omkringliggende kommunene foreløpig er lav, er de bekymret for spredning av smitte fra Bodø. Bodø og de ni omkringliggende kommunene ønsker at regjeringen skal videreføre de regionale tiltakene på samme nivå som nå. Regjeringen forlenger derfor tiltakene til og med 11. april, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bodø kommune fortsetter i tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå). De ni andre kommunene, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold fortsetter i tiltaksnivå C.

Kommunene må til enhver tid foreta selvstendige vurderinger av behov for eventuelt forsterkede tiltak.

Regjeringen har besluttet å videreføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i Bodø.

Her finner du oversikt over tiltakene som vil gjelde for Bodø kommune.

Regjeringen har besluttet å videreføre tiltaksnivå C (ganske høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

Beiarn
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Her finner du oversikt over tiltakene som gjelder i disse Salten-kommunene.


Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en samlet oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.

 

Hold deg oppdatert her:

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og informasjonen på denne siden kan derfor være utdatert.

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.