Råd til kommuner med presset kapasitet til håndtering av utbrudd - justering av TISK

Mange kommuner melder at de har store kapasitetsutfordringer med smittesporing og at TISK-arbeidet ikke er gjennomførbart. I et brev til kommunene gir helsemyndighetene anbefalinger om prioriteringer og særskilte testregimer for barn og unge. 

Publisert 27.08.2021

I brevet gir helsemyndighetene praktiske råd om håndtering av det nye opplegget med testing i skolene, om håndtering av økt smittespredning i kommunene, og om prioriteringer.

Her er brevet som ble sendt ut til kommunene 27. august (Helsedirektoratet.no)

Anbefalte testregimer for barn og unge:

Veileder: Testing kan erstatte karantene for barn og unge - anbefalte testregimer (Helsedirektoratet.no)

 

 

(TISK er forkortelsen for tiltakene: Testing, isolasjon, smittesporing og karantene.)