Håndtering av lokale utbrudd av Covid-19 i Nordland

Med bakgrunn i bekymringer knyttet til gjennomføring av vinterfiske i Lofoten og Vesterålen, har Statsforvalteren i Nordland utarbeidet et dokument til kommunene som belyser enkelte utfordringer knyttet til lokale utbrudd av Covid-19. Her er det også tips til hva som kan gjøres i forkant og under et utbrudd for å håndtere dette.

Publisert 12.01.2021 av Wigdis Korsvik

- Selv om dette dokumentet er en oppfølging av utfordringer knyttet til vinterfisket, så mener vi at alle kommuner kan nyttiggjøre seg av dette dokumentet, sier fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Nordland, Asgeir Jordbru.

Dokumentet baserer seg på erfaringer fra kommunene som Statsforvalteren har samlet inn gjennom dialog med kommunene.

Det har vært gjennomført mange møter på lokalt, regionalt og nasjonalt plan for å gjennomføre forberedende tiltak. Vi er nå gått over i en håndteringsfase.

Statsforvalteren i Nordland mener kommunene er godt forberedte på å håndtere smitteutbrudd og håper dette dokumentet er til hjelp i denne håndteringen.

Dokumentet, som kan lastes ned fra siden her, ble sendt ut til alle kommunene i Nordland tirsdag 12. januar.