Koronaviruset

Statsforvalteren i Nordland følger situasjonen med koronaviruset fortløpende. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.

TORSDAG 27.02.2020 09.39, SIST ENDRET 29.06.2021 12.33

Vi formidler informasjon fra helsemyndighetene til kommunene, og vi melder innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Vi holder også fortløpende kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Statsforvalteren følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. 

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt. Sjekk derfor de nasjonale temasidene om koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen.no, FHI.no eller Helsenorge.no

Under har vi laget noen flere snarveier til sider med oppdatert og kvalitetssikret koronainformasjon. 


12.04.2021

Nå er det de nasjonale tiltakene som gjelder

Smittesituasjonen i Salten er nå under kontroll. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter ble de regionale tiltakene for kommunene i Salten avsluttet fra og med mandag 12. april.


26.03.2021

Kontroll av reiser til Sverige

Det blir ingen påskeferie for nordlendinger som har fritidsbolig i Sverige denne påsken. Kun de som reiser over for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på fritidseiendom eller campingvogn, kan dra dit på dagstur. - Blir det oppdaget at du ikke har overholdt reglene så vil du risikere å ende på karantenehotell i 10 dager, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.


25.03.2021

- Hold tjenestene til barn og unge åpne og tilgjengelige

Kommunene skal holde tjenestene til barn, unge og utsatte familier åpne og tilgjengelige. Dette er viktig for å redusere konsekvensene av pandemien.