Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset

Statsforvalteren i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.

TORSDAG 27.02.2020 09.39, SIST ENDRET 07.01.2021 23.04

Vi formidler informasjon fra helsemyndighetene til kommunene, og vi melder innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Statsforvalteren følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. 

Under har vi laget noen snarveier til korona-informasjon. 


17.01.2021

Obligatorisk testing på grensen

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt i områder med karanteneplikt fra mandag 18. januar kl. 1700.


12.01.2021

Håndtering av lokale utbrudd av Covid-19 i Nordland

Med bakgrunn i bekymringer knyttet til gjennomføring av vinterfiske i Lofoten og Vesterålen, har Statsforvalteren i Nordland utarbeidet et dokument til kommunene som belyser enkelte utfordringer knyttet til lokale utbrudd av Covid-19. Her er det også tips til hva som kan gjøres i forkant og under et utbrudd for å håndtere dette.


09.01.2021

Registrering og testing ved innreise

For bedre smittekontroll må alle som reiser inn i Norge registrere seg og koronatestes før de krysser grensa.