Fangststatistikk for laks og sjøaure i elvane Møre og Romsdal 2019

I 2019 vart det rapportert inn ein totalfangst av laks (avliva + utsett) frå elvane i Møre og Romsdal på omlag 24,3 tonn. Dette er ein liten oppgang på 0,8 tonn frå 2018, som var eit svakt år. Surna hadde størst fangst av laks i fylket med totalt 5,1 tonn. Eira og Driva kom deretter med 2,6 tonn. Overvakingsfisket i Rauma gav over 2 tonn og viser at elva er på veg opp igjen. Sjøaurefangsten i fylket var på historisk botnnivå med 2,7 tonn. Nåsvassdraget i Eide hadde størst sjøaurefangst med 548 kilo.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.01.2020

Lavt innsig av laks og sjøaure kombinert med låg vassføring og høg temperatur i dei fleste elvane er truleg hovudårsaka til at fangsten var på same låge nivå som i 2018.

Ein god fangststatistikk i kombinasjon med andre undersøkingar som videoovervaking av oppgang og teljing av gytefisk på hausten, gir verdfull kunnskap om bestandssituasjonen i det enkelte vassdrag. I 2019 sendte 61 elver fangstrapport. 12 elver var stengt i forskrift og nokre fleire etter lokale vedtak.

Fangst i vassdraga i 2019 (kilo)

LAKS:

image3rmak.png

Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga med størst rapportert fangst av laks (avliva + utsett) i 2019. Tala viser totalt kilo laks, og tala i parentes tal i kilo avliva laks/tal i kilo utsett laks.

1.

Surna, Surnadal:

5065 (3153/1912)

2.

Eira, Nesset:

2630 (2122/508)

3.

Driva, Sunndal:

2619 (2588/31)

4.

Rauma, Rauma:

2392 (394/1998)

5.

Strandaelva, Stranda:

1352 (1352/0)

6.

Bondalselva, Ørsta:

1245 (1245/0)

7.

Korsbrekkeelva, Stranda:

1038 (1038/0)

8.

Oselva, Molde:

983 (983/0)

9.

Vikelva (Bjørke), Ørsta:

875 (875/0)

10.

Åheimselva, Vanylven:

770 (723/47)

SJØAURE:

image9dxn.png

Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga i fylket med størst fangst av sjøaure i 2019. Tal i parentes viser kilo avliva sjøaure/kilo gjenutsettt sjøaure. I Driva var all sjøaure freda i 2019.

 

 

1.

Nåsvassdraget, Eide:

548 (470/78)

2.

Driva, Sunndal:

320 (0/320)

3.

Surna, Surnadal:

192 (4/188)

4.

Fetvassdraget, Sykkylven:

170 (170/0)

5.

Eira, Nesset:

152 (80/72)

6.

Vassgårdelva/Svanvikelva, Eide:

126 (107/19)

7.

Litledalselva, Sunndal:

112 (112/0)

8.

Batnfjordselva, Gjemnes:

110 (110/0)

9.

Oselva, Molde:

104 (104/0)

10.

Oselva, Syvde

85 (83/2)

 

 

 

Fangst i vassdraga i 2019 (tal fisk)

LAKS: Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga med størst rapportert fangst av tal laks (avliva + utsett) i 2019. Tala viser totalt tal laks, og tala i parentes tal avliva laks/tal utsett laks.

1.

Surna, Surnadal:

1381 (711/670)

2.

Rauma, Rauma:

773 (110/663)

3.

Eira, Nesset:

664 (513/151)

4.

Driva, Sunndal

613 (611/2)

5.

Oselva, Molde:

491 (491/0)

6.

Åheimselva, Vanylven:

414 (387/27)

7.

Bondalselva, Ørsta:

384 (384/0)

8.

Fetvassdraget, Sykkylven:

371 (371/0)

9.

Strandaelva, Stranda:

365 (365/0)

10.

Korsbrekkeelva, Stranda

360 (360/0)

 

SJØAURE:. Nedanfor er ei oversikt over dei 10 vassdraga i fylket med størst fangst av tal sjøaure i 2019. Tal i parentes viser tal avliva sjøaure/tal gjenutsettt sjøaure.

1.

Nåsvassdraget, Eide:

532 (346/186)

 

2.

Fetvassdraget, Sykkylven:

231 (231/0)

 

3.

Driva, Sunndal:

202 (0/202)

 

4.

Hustadelva, Fræna

121 (44/77)

 

5.

Vassgårdelva/Svanvikelva, Eide:

118 (71/47)

 

6.

Vatneelva, Haram:

107 (99/8)

 

7.

Oselva, Molde:

96 (96/0)

 

8.

Eira, Nesset:

74 (36/38)

 

9.

Oselva, Syvde

74 (72/2)

 

10.

Fuglvågvassdraget, Smøla

73 (47/26)

 

 

 

 

 

Vis meir