Fylkesnytt 1/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Landbruksmeldinga som skal reviderast.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.08.2016

Les meir om

  • Landbruksmeldinga skal reviderast
  • Gode matopplevingar skal trekkje fleire turistar til Møre og Romsdal
  • MRmat - Nettverksbygging og kompetanseheving
  • Opning av nytt magasin- og utstillingsbygg ved Romsdalsmuseet
  • Framleis stor auke i avverkinga
  • Fokus på nye reglar under skogsamling
  • Opning av nytt flisfyringsanlegg i Elnesvågen