Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fylkesnytt 1/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Landbruksmeldinga som skal reviderast.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 24.08.2016

Les meir om

  • Landbruksmeldinga skal reviderast
  • Gode matopplevingar skal trekkje fleire turistar til Møre og Romsdal
  • MRmat - Nettverksbygging og kompetanseheving
  • Opning av nytt magasin- og utstillingsbygg ved Romsdalsmuseet
  • Framleis stor auke i avverkinga
  • Fokus på nye reglar under skogsamling
  • Opning av nytt flisfyringsanlegg i Elnesvågen