4 forskrifter om samanslåing av kommunar i Møre og Romsdal er fastsett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette tirsdag 19. desember forskrift om samanslåing for kvar av dei 4 kommunesamanslåingane i Møre og Romsdal.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.12.2017

Innhaldet i forskrifta

I forskrifta står mellom anna namnet på den samanslåtte kommunen, tal på medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen og ein del andre reglar som samanslåinga krev. 

 

Forskriftane som no er fastsett for nye kommunar i Møre og Romsdal gjeld:

Kommunesamanslåingane blei vedtatt av Stortinget 8. juni i år.