Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Vestnes kommune

Dokumenta som er lenka opp på denne sida, er grunnlagsdokumenta frå kommunen i høve Fylkesmannen si tilråding. Det er difor viktig å sjekke at Fylkesmannen har fått tilsendt all relevant dokumentasjon frå kommunen.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 11.02.2016