Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Vaksenopplæring


27.03.2020

Deltagelse introduksjonsordningen - Koronasituasjonen

Koronasiutasjonen og deltagelse introduksjonsloven


26.09.2019

Høyring. Forslag til lov om integrering.

Høyring. Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringar i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)


15.10.2018

Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkjarar i mottak

Målet med denne tilskotsordninga er at vertskommunar for mottak tilbyr asylsøkarar opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar.


14.08.2018

Nye endringar i introduksjonslova

Stortinget vedtok 4.juni 2018 følgjande endringar i introduksjonslova, som vil tre i kraft 1. september 2018.


04.06.2018

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og leiarnettverket for vaksenopplæringa i Møre og Romsdal arrangerer etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal på Scandic Parken i Ålesund 23. - 24. oktober. Påmeldingsfrist 15. juni.


16.03.2018

Invitasjon til NAFO's skoleeiernettverk

NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!


06.02.2018

Vidareutdanning i skulen 2018

Søknadsystemet er no opna for å søke vidareutdanning for lærarar, lærarspesialistutdanning og retorutdanning. Søknadsfrist 1. mars.


14.08.2017

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Det er no lagt ut presentasjonar frå samlinga i Molde 24.-25.oktober.


05.07.2017

Tolkningsuttalelse

Tolkningsuttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap


20.02.2017

Fagdag minoritetsspråklege

Fagdag om minoritetspråklege 27. april 2017