Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Meld frå ved opplæring heime

Skuleeigarar har plikt til å melde frå til Statsforvaltaren når dei avgjer å gje delar av opplæringa heime på gult nivå i trafikklysmodellen, eller ved raudt nivå som er avgjort lokalt.

Publisert 19.02.2021, Sist endra 19.02.2021

Meldeplikta gjeld når skulen må gje opplæringa heime grunna omsyn til smittevern eller ved mykje fråvær ved skulen. Plikta til å melde frå gjeld ikkje ved lokale eller nasjonale vedtak om stenging eller nasjonal avgjerd om raudt nivå i trafikklysmodellen.

Her er skjemaet som skal nyttast for å melde frå om bruk av opplæring heime. Skjemaet dekkjer det skoleeigar må melde frå om.

Klikk her for å komme til meldeskjema ...

Vis meir