Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Saksbehandlingstid i verjemålsseksjonen

På grunn av ein krevjande ressurssituasjon og høge restansar har vi for tida følgjande saksbehandlingstider:

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 20.06.2019

 

1. Oppretting av verjemål: Fire månader
2. Søknad om godkjenning av bruk av kapital: To månader
3. Søknad om verjegodtgjering: To månader
4. Søknad om kjøp og sal av eiegedom: Tre månader
5. Søknad om godkjenning til å gje gåve eller forskot på arveforskot: Seks månader
6. Klage på verjemål: Fire månader

 

Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida ofte stilte spørsmål.

 

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 1200-1400.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Liv Sørevik, seksjonsleiar