Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Redusert opningstid på telefon hjå verjemål

Vi har for tida ein krevjande ressurssituasjon og høge restansar på verjemålsseksjonen.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 20.06.2019

Vi må difor redusere opningstida på telefon ei tid framover. Dette for å få raskare saksbehandlingstid.

Vi håper dette ikkje medfører problem for deg.

Telefontid: mandag-onsdag kl. 12:00-14:00.

Du kan uansett ta skriftleg kontakt med oss ved å sende e-post til fmvlpost@fylkesmannen.no (ikkje send sensitiv informasjon på e-post)

Du kan sende sikker melding til Fylkesmannen (krev innlogging med BankID eller liknande).

Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida ofte stilte spørsmål.

 

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 1200-1400.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Liv Sørevik, seksjonsleiar