Video om utfylling av verjerekneskap

Har du framleis ikkje levert inn verjerekneskap?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.04.2019

Vi har laga ein video som viser korleis du kan fylle ut og levere verjerekneskap digitalt.

Video om utfylling av verjerekneskap