E-læringskurs og introduksjonskurs for nye verjer

Alle oppnemnde verjer har tilgang til ei digital kursplattform ved å logge seg inn på Mine verjemål

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.12.2022

Alle dei som blir oppnemnd som verje for første gong, må gjennomføre eit introduksjonskurs. Kurset er obligatorisk for alle nye verjer, men òg dei som har vore verje ei stund kan gjennomføre kurset. Kurset gjer ei innføring i det mest grunnleggjande du som verje må vite om verja si rolle, kva verja må kunne og verjemålssystemet. 

I tillegg til introduksjonskurset, finst det fleire andre E-læringskurs som går djupare inn i ulike deler av verjeoppdraget. Desse kursa er ikkje obligatoriske, men vi tilrår at alle verjer tek desse kursa ved behov. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Pia Davanger Angel, seksjonsleiar