Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
Søknadsfrist Tittel
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta