Søknad til klima- og miljøprogrammet 2024

Søknadsfrist:
15. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima.

Publisert 08.02.2024

Statsforvaltaren forvaltar midlane i klima- og miljøprogrammet (KMP) som går til fylkesvise tiltak. Ramma for 2024 er på 1 000 000 kroner. Utfylling av søknad skal gjerast i Altinn.

Søknadsfrist er 15. mars.

For meir informasjon og søknadsskjema sjå nettartikkelen:
Søknad til klima- og miljøprogrammet 2024

Søknadsfrist:
15. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling