Søknadsfrist Tittel Målgruppe
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege elevar
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2022 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
15. sep Kommunalt rusarbeid Personar som er i risiko for å utvikle, eller har rusmiddelrelaterte problem, og deira pårørande
Løpande Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg Personar mellom 16-18 år som oppheld seg lovleg i landet, og søker opphald eller familiegjenforeining , sjå utdjuping i artikkel.
Søknadsfrist Tittel
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2022
15. sep Kommunalt rusarbeid
Løpande Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg