Analyse av uønskte hendingar innan oppdrettsnæringa

I 2018 publiserte Fylkesmannen i Hordaland ein revidert ROS-analyse av uønskte hendingar innan fiskeoppdrettsnæringa. I kjølvatnet av hendinga med algeoppblomstringar og massedød av oppdrettsfisk i Nordland og Troms er analysen meir aktuell enn nokon gong.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.05.2019

Analysen tok føre seg eit scenario som er lagt til Sunnhordland og Hardanger. Scenarioet handlar om ei omfattande oppblomstring av giftige algar som fører til massedød av oppdrettsfisk. Føremålet med analysen var mellom anna å belyse beredskapsmessige utfordringar med fiskeoppdrettsnæringa, skildre rolle- og ansvarsforhold ved krisehandtering og vurdere risikoen som knyter seg til slike hendingar. Analysen vart leia av Fylkesmannen og gjort i samarbeid med Fiskeridirektoratet (region Vest), Mattilsynet (region Sør og Vest), Hordaland fylkeskommune, Havforskningsinstituttet og representantar frå næringa.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.