Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2021
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland v/beredskapsseksjonen og helse-, sosial- og barnevernsavdelinga Avlyst - Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021 SAS Radisson Blu Royal Hotel, (SAS hotell Bryggen, Bergen)
27. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Førde Scandic Sunnfjord Hotell i Førde
november 2021
02. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse på Skei Skei, Thon hotel Jølster
03. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse i Bergen Bergen, Scandic Ørnen
04. nov 44 Statsforvaltaren i Vestland m.fl. Webinar om bustad og tenester Digitalt (Teams)
08. nov 45 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Sogndal Quality Hotel Sogndal
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
15. nov 46 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Bergen Bergen - Scandic Flesland Airport
17. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Dagsamling om kvalifiseringsprogrammet Scandic Bergen City
18. nov 46 Haukeland universitetssjukehus, Statsforvaltaren og fleire Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Fysisk og digital samling
18. nov - 19. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane Teams
18. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Hotel Augustin, Bergen
22. nov - 23. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Samling for kommuneoverlegar i Vestland Voss - Park Hotel Vossevangen
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Quality Hotel Sogndal
desember 2021
01. des 48 Statsforvaltaren i Vestland Webinar med Husleigetvistutvalet Teams
Dato Arrangement
oktober 2021
25. okt - 26. okt Avlyst - Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021
27. okt Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Førde
november 2021
02. nov Smittevernkonferanse på Skei
03. nov Smittevernkonferanse i Bergen
04. nov Webinar om bustad og tenester
08. nov Leve heile livet-konferanse i Sogndal
09. nov - 10. nov Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
15. nov Leve heile livet-konferanse i Bergen
17. nov Dagsamling om kvalifiseringsprogrammet
18. nov Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon
18. nov - 19. nov Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane
18. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
22. nov - 23. nov Samling for kommuneoverlegar i Vestland
24. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
24. nov Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
desember 2021
01. des Webinar med Husleigetvistutvalet