Fagdag for nye folkevalde - Stord

Dato:
12. februar 2024 10:00 - 15:00
Stad:
Stord Hotell, Stord
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Folkevalde
Påmeldingsfrist:
22. januar 2024 12:00

Statsforvaltaren har gjennom sine roller og mange oppgåver, ein omfattande kontakt med kommunane. Vi ønskjer å gi nye lokalpolitikarar informasjon om dette samspelet, for dei ulike fagområda.

Publisert 04.01.2024

Tema for dagen vil bli ein gjennomgang av Statsforvaltaren sine roller og oppgåver, i tillegg til ein meir overordna gjennomgang av dei ulike fagområda som vi har ansvar for og følgjer opp kommunane på. Dei ulike temaa er alle viktige for det kommunale handlingsrommet og den kommunale styringa, og for forholdet mellom stat og kommune.

Om det er andre folkevalde og også administrativt tilsette som ønskjer å delta, er det opning for dette så lenge det er plass.

Vedlagt finn de brev som er sendt til kommunen og program for dagen.

Påmeldingsfristen er no ute. Ta kontakt med oss om du ønskjer å delta.

Dato:
12. februar 2024 10:00 - 15:00
Stad:
Stord Hotell, Stord
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Folkevalde
Påmeldingsfrist:
22. januar 2024 12:00