Webinar om Housing First-metoden i bustadsosialt arbeid

Dato:
20. april 2023 12:00 - 14:00
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Husbanken og Kinn kommune.
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interesserte i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
19. april 2023 23:59

Har du personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse i din kommune, som er vanskeleg å finne gode bustad- og tenestetilbod til?

Publisert 24.02.2023

På webinaret vil vi sjå på kva Housing First-metoden kan bidra med på individnivå, og kva som kan vere utfordringar og suksessfaktorar. 

Vi får innlegg frå Housing First-teamet i Amsterdam, og frå fire norske team som vil presentere anonymiserte brukarhistoriar. Kva utfordringar hadde personen då han/ho vart med i Housing First, kva utfordringar møtte vedkommande undervegs, og korleis vart Housing-metoden brukt for å hjelpe? Kva var utfordringane for personen og kva var det som skulle til (suksessfaktorer) for at vedkommande skulle bu godt og trygt?

Program

12.00  Velkommen v/NAPHA

12.05  Kva kan Housing First-metoden bidra med på individnivå? Suksessfaktorar og utfordringar v/Tessa Hamers og Elsa Zonneveld, Housing First-team i Amsterdam (innlegget vert på engelsk)

12.45  Ulike Housing First-team deler konkrete brukar-historiar:

  • Stavanger
  • Kinn
  • Bodø

Påmelding webinar 20. april 2023

Dato:
20. april 2023 12:00 - 14:00
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Husbanken og Kinn kommune.
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interesserte i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
19. april 2023 23:59

Kontaktpersonar