Webinar om Housing First

Dato:
10. juni 2022 13:00 - 14:30
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
NAPHA, Husbanken, Bergen kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interessert i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
8. juni 2022 23:59
Foto: Husbanken.

Tema for webinaret er praktiske råd og tips til planlegging og oppstart av Housing First i kommunen.

Publisert 09.05.2022

Gjermund Veka (leiar ved Kinn bustadkontor) og Rokus Loopik (sosialarbeidar og inspirator) deler sine erfaringar og råd for planlegging og oppstart av Housing First-arbeid.

Det er mogeleg å stille spørsmål og få rettleiing.

Målgruppa for webinaret er leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, samt andre som er interessert i å læra meir om Housing First.

Alle er velkomne til å delta. Webinar i serien om Housing First er frittståande og krev ingen førehandskunnskap.

Webinaret blir gjennomført på Teams, innkalling vert sendt ut på førehand.

Påmelding på denne sida (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA).

Påmeldingsfrist: 8. juni.

Dato:
10. juni 2022 13:00 - 14:30
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
NAPHA, Husbanken, Bergen kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interessert i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
8. juni 2022 23:59

Kontaktpersonar