Første grupperettleiing våren 2022

Dato:
6. april 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Sogndal
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
22. mars 2022 23:59

Grupperettleiinga er eit fagleg supplement til supervisjon og individuell rettleiing i del 1 i kommunane og skal sikre kvaliteten i tenesta.

Publisert 02.03.2022

Ver obs på førebuingane til samlinga som er skildra i programmet. 

Statsforvaltaren dekker overnatting ved behov. Reiseutgifter vert dekt etter billegaste reisemåte. Sjå rettleiar for utfylling av reiserekning. 

Samlinga startar tidleg onsdag, så dei med lang reiseveg kan kome kvelden før (meir enn to timar). Det vert enkel servering ved innsjekk for dei som kjem tirsdag. Felles middag onsdag. 

Vi minner om grunnleggande råd for smittevern. Les meir om smittevernråda hos Folkehelseinstituttet.

Dato:
6. april 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Sogndal
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
22. mars 2022 23:59