Invitasjon til nettmøte om internkontroll

Dato:
17. februar 2022 10:00 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunane
Påmeldingsfrist:
15. februar 2022 23:55

Statsforvaltaren i Vestland inviterer tilsette i landbruksforvaltninga til nettmøte med tema internkontroll, torsdag 17. februar Kl 10.00 –11.30. Dette er ei oppfølging av webinar i februar 2021.

Publisert 07.02.2022

Program:

• Kvifor er internkontroll viktig v/ Christian Rekkedal
• Erfaringar frå Stjørdal og Kinn kommunar
• Oppsummering og vegen vidare v/ Arild Spissøy

Påmelding innan 15. februar.

Påmelde får tilsendt lenke til møte.

Dato:
17. februar 2022 10:00 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Kommunane
Påmeldingsfrist:
15. februar 2022 23:55

Kontaktpersonar