Smittevernkonferanse i Bergen

Dato:
3. november 2021 09:00 - 16:00
Stad:
Bergen
Arrangør:
Statsforvaltaren og Helsedirektoratet
Målgruppe:
smittevernlegar, helsesjukepleiarar, smittevernansvarlege i sjukeheimar og heimetenestene og andre som jobbar med smittevern i Vestland fylke

Vi arrangerer smittevernkonferanse i Bergen 3. november. Hald av datoen enn så lenge.

Publisert 16.03.2021

Vi håpar å kunne møtast fysisk til konferanse. Dersom dette ikkje let seg gjere av smittevernomsyn, så blir konferansen digital. 

Invitasjon, program og moglegheit for påmelding blir lagt ut her seinare.

Vi arrangerer tilsvarande konferanse på Skei 2. november.

Dato:
3. november 2021 09:00 - 16:00
Stad:
Bergen
Arrangør:
Statsforvaltaren og Helsedirektoratet
Målgruppe:
smittevernlegar, helsesjukepleiarar, smittevernansvarlege i sjukeheimar og heimetenestene og andre som jobbar med smittevern i Vestland fylke