Webinar om transport - Leve heile livet

Dato:
21. oktober 2021 12:45 - 15:00
Stad:
Digitalt - lenke blir tilsendt påmelde deltakarar
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
tilsette og politikarar i kommunane i Vestland, og eldreråda
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 23:59

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland inviterer til webinar om transport. Påmeldingsfristen går ut 19. oktober.

Publisert 19.08.2021, Oppdatert 18.10.2021

På webinaret får du mellom anna høyre om transportløysingar for eldre - kva fungerer og kva fungerer ikkje? Vi får innlegg frå mellom anna Skyss, Vestland fylkeskommune og  fylkeseldrerådet.

Vi gjennomfører webinaret på Teams.

Sjå fullstendig program under «Dokument». 

Dato:
21. oktober 2021 12:45 - 15:00
Stad:
Digitalt - lenke blir tilsendt påmelde deltakarar
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
tilsette og politikarar i kommunane i Vestland, og eldreråda
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 23:59