Webinar om klimaverktøy i landbruket

Dato:
20. oktober 2021 12:30 - 14:00
Stad:
Teams - webinaret er gratis
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
 Tilsette i landbruksforvaltninga i kommunane 
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 15:00

Målet med webinaret er at kommunen skal få kjennskap til noko av det som skjer innan klima i landbruket. Tema som vil bli presentert er klimaprosjektet i Vestland, klimakalkulatoren og klimarågjeving på gardsnivå.

Publisert 04.10.2021

Føredragshaldarar og tema:

  • Prosjekt «Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket, 2021-2124»
    v/ Frøydis Haugen klimakoordinator/prosjektleiar
  • Klimakalkulatoren v/Tony Barman, klimasmart landbruk
  • Klimarådgjeving på gardsnivå v/Helena Elvatun, NLR Vest

Har du spørsmål som du vil at føredragshaldarane skal førebu, så send dei til Randi Erdal: fmsfrer@statsforvaltaren.no

Du får tilsendt lenke til møtet i forkant av webinaret.

Webinaret er utsett.

 

Dato:
20. oktober 2021 12:30 - 14:00
Stad:
Teams - webinaret er gratis
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
 Tilsette i landbruksforvaltninga i kommunane 
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 15:00