Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Utvikling av recoveryorientert praksis - erfaringssamling i Helse Fonna-regionen

Dato:
9. desember 2019 09:15 - 15:00
Stad:
Stemnestaden leirsted, Tysvær
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, Helse Fonna, FOUSAM og brukarorganisasjonar
Målgruppe:
Tilsette i kommunar, helseføretak og brukarorganisasjonar som har delteke i læringsnettverk om recoveryorienterte tenester og andre i målgruppa som er interessert i å lære meir om temaet

Fleire kommunar i Rogaland og Sunnhordaland deltok i 2016 og 2017 i læringsnettverket psykisk helse og rus, med fokus på recoveryorientert praksis. Arrangørane av læringsnettverket inviterer til fagsamling.  

Publisert 03.10.2019

Det er lagt opp til ei samling for Fonna-området og ei for Sør-Rogaland.

Formålet med samlingane er å støtte opp om arbeidet som blei starta i samband med læringsnettverket , og å skape varige endringar i tenestene med fokus på «Hva er viktig for deg?».

Temaet for årets samlingar er Recovery i et samfunnsperspektiv.

På Helse Fonna si heimeside finn du programmet, meir informasjon påmelding. 

Dato:
9. desember 2019 09:15 - 15:00
Stad:
Stemnestaden leirsted, Tysvær
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, Helse Fonna, FOUSAM og brukarorganisasjonar
Målgruppe:
Tilsette i kommunar, helseføretak og brukarorganisasjonar som har delteke i læringsnettverk om recoveryorienterte tenester og andre i målgruppa som er interessert i å lære meir om temaet