Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2021
22. sep - 23. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse Clarion Hotell Bergen Airport
23. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland m.fl. Webinar om bustad og tenester Digitalt (Teams)
oktober 2021
01. okt 39 Statsforvalteren i Vestland, Sogn Jord-og hagebruksskule, Grønt Fagsenter Buskerud, Øko-veka 2021 Levande Matjord - seminar 1. oktober Sogn Jord-og hagebruksskule, Skulevegen 24, Aurland,
05. okt 40 Statsforvaltaren Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste Teams - lenke blir sendt påmelde deltakarar
06. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagdagar om sosiale tenester i Nav Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, Blomsterdalen (Bergen)
06. okt 40 Statsforvaltaren AVLYST: Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i spesialisthelsetenesta Digitalt
06. okt 40 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
06. okt 40 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS, RKBU Vest, KoRus Vest Stavanger, Helse Fonna og Rogaland fylkeskommune Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
13. okt 41 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Bergen Scandic Ørnen i Bergen
20. okt 42 Statsforvaltaren i Sogndal Første grupperettleiing Quality Hotel Sogndal
21. okt - 22. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2021 Quality Hotel Sogndal
21. okt 42 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet Webinar om transport - Leve heile livet Digitalt - lenke blir tilsendt påmelde deltakarar
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland v/beredskapsseksjonen og helse-, sosial- og barnevernsavdelinga Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021 SAS Radisson Blu Royal Hotel, (SAS hotell Bryggen, Bergen)
27. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Førde Scandic Sunnfjord Hotell i Førde
november 2021
02. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse på Skei Skei, Thon hotel Jølster
03. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse i Bergen Bergen, Scandic Ørnen
08. nov 45 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Sogndal Sogndal
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
15. nov 46 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Bergen Bergen
18. nov 46 Haukeland universitetssjukehus, Statsforvaltaren og fleire Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Fysisk og digital samling
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Informasjon kjem
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med kommunane Stad, Gloppen og Stryn Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet «Betre hjelpetiltak i barnevernet» Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Dato Arrangement
september 2021
22. sep - 23. sep Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse
23. sep Webinar om bustad og tenester
oktober 2021
01. okt Levande Matjord - seminar 1. oktober
05. okt Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste
06. okt - 07. okt Fagdagar om sosiale tenester i Nav
06. okt AVLYST: Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i spesialisthelsetenesta
06. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
06. okt Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna
13. okt Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Bergen
20. okt Første grupperettleiing
21. okt - 22. okt Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2021
21. okt Webinar om transport - Leve heile livet
25. okt - 26. okt Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021
27. okt Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Førde
november 2021
02. nov Smittevernkonferanse på Skei
03. nov Smittevernkonferanse i Bergen
08. nov Leve heile livet-konferanse i Sogndal
09. nov - 10. nov Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
15. nov Leve heile livet-konferanse i Bergen
18. nov Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon
24. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
24. nov Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet «Betre hjelpetiltak i barnevernet»