Tidsavgrensa førarkort ved behandlingskrevjande diabetes

Alle med diabetes som bruker blodsukkersenkande legemiddel må innan 1. januar 2023 levere helseattest til Statens vegvesen for å få nytt tidsavgrensa førarkort.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.08.2022

Vanleg varigheit for førarkort i gruppe 1 er 15 år. For førarkort i høge klasser i gruppe 2 og 3 er vanleg varigheit 5 år.

Dersom førarkortinnehavar har ei helsesvekking kan legar tidsavgrense førarretten for å sikre oppfølging, og/eller på grunn av vilkår i helsekrava til førarkort.

Det er vanlegvis fastlege som skriv ut skjema helseattest-førerrett etter ei helseundersøking.

Meir informasjon om helsekrava og behandlingskrevjande diabetes kan ein finne på heimesida til Statens vegvesen og i Helsedirektoratet sin førarkortrettleiar IS-2541

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.