Orientering om nasjonale prøvar hausten 2023

Nasjonale prøvar blir gjennomført om hausten for elevar på 5., 8. og 9. trinn.

Publisert 31.07.2023

Føremålet er å gje skulane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Prøvane gjev resultat om elevar på individ-, gruppe- og skulenivå.

Viktige datoar

  • Elevar på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk.
  • Elevar på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøvar i lesing og rekning.

Veke

Datoar

Kva

31

1. august

Påmelding til nasjonale prøvar startar

36-39

4. september – 29. september

Gjennomføringsveker for nasjonale prøvar

39

29. september

Frist for registrering av friteke/ ikkje delteke på alle prøvar.

For 8. og 9. trinn: frist for å vurdere og skåre opne elevsvar i lesing.


Vurdering og skåring av opne oppgåver

Det er rektor sitt ansvar at alle opne oppgåver blir skåra innan fristen. Fristen er siste dag i gjennomføringsperioden. Dersom opne oppgåver ikkje blir skåra innan gitt frist, blir oppgåvene sett til 0 poeng og automatisk bekrefta.

Prøvetid

Å løyse ei prøve i lesing og rekning tek inntil 90 minuttar, og ei prøve i engelsk tek inntil 60 minuttar.

Brukarstøtte

Dersom det oppstår problem undervegs i gjennomføringa av nasjonale prøvar sender skulane spørsmåla til skuleeigar. Dersom spørsmåla gjeld gjenopning av nasjonale prøvar, eller tekniske utfordringar melder skuleeigar/private skuleleiarar dette samla til oss. De finn kontaktpersonar i høgremargen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.