Familievern

Oppdatert 05.01.2024

Familievernkontora gir tilbod om behandling og rådgiving ved vanskar, kriser og konfliktar i familien. Kontora meklar også i samband med skilsmisse eller samlivsbrot eller i barnefordelingssaker. Tilbodet er gratis.

Statsforvaltaren fører tilsyn med verksemda ved familievernkontora i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved kvart familievernkontor minst kvart tredje år. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.03.2021, Sist endra 07.04.2021

Kartleggingstilsyn med familievernkontora i 2020

I kartlegginga kom det fram at alle familievernkontora hadde sett i verk tiltak for å sikre at dei som treng det kunne få kontakt med og hjelp frå familievernkontora. Vi peika i rapporten på at det er sårbart at det gjekk lang tid før nokre av familievernkontora var tilbake til normal opningstid.