Saksbehandlingstider

Oversikt over forventede saksbehandlingstider for vergemål hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.02.2019

 

Sakstype:

Forventet saksbehandlingstid er inntil: 

Opprette sak 3 måneder
Bytte verge 3 måneder
Endre sak 3 måneder
Avslutte sak 1 måned

Midlertidig verge:

 
Arveforskudd 3 måneder
Tilrettelagt avhør 2 dager

Fremtidsfullmakter

1 måned

Samtykkesaker:

 
Bruk av kapital 20 dager
Salg av eiendom 1 måned
Odelssaker 1 måned
Servitutter 1 måned
Utleie 1 måned
Løsøre 1 måned
Utlån av midler 2 måneder
Gjeldsstiftelse 2 måneder
Gaver 3 måneder
Arveforskudd

3 måneder. I tillegg kommer eventuell oppnevning av midlertidig verge.

Vergegodtgjøring

45 dager