Innlevering av vergeregnskap

Du må levere årsregnskap for dine vergemål innen den 30.04. hvert påfølgende år. For vergeregnskap som avsluttes i løpet av året, skal vergeregnskap leveres snarest mulig og senest innen 2 måneder etter avslutning av oppdraget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2020

Vergeregnskapet skal bestå av:

  • Fullstendighetserklæring  *)
  • Skattemelding med fradrag for utgifter til verge **)
  • Årsoppgaver fra bank, fond og andre finansinstitusjoner
  • Kontoutskrifter på vergekonto og for evt. andre konti som du har disposisjonsrett til

 

Dersom det er utvidet regnskapsplikt i et vergemål, skal Statsforvalteren ha tilsendt kopi av regnskap for drift av eiendom og/eller ervervsvirksomheten.

Regnskap med vedlegg på Altinn. Veiledning med krav til innlevering finner du under dokumenter på høyre side i det forrige skjermbilde. En praktisk filmsnutt for hvordan du leverer i Altinn finner du her.

Ønsker du å levere i posten finner du fullstendighetserklæring og forside under "dokumenter". Det er ikke ønskelig å motta vergeregnskap pr. e-post som følge av at regnskapet inneholder sensitiv informasjon.

Dersom du velger å sende inn vergeregnskapet på papir skal det sendes i en samlet konvolutt til adressen under. Vær oppmerksom på at det ikke skal være stifter eller binderser på det du sender inn.

Vergeregnskapet sendes samlet til

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Postboks 2076, 3103 Tønsberg

innen 30.april.

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at du som verge med regnskapsplikt, skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. Kvitteringer og bilag skal ikke sendes til Statsforvalteren.

Eventuelle søknader om Statsforvalteren godkjenning, anmodninger, honorarkrav, eller annet, sendes i separat forsendelse – og ikke legges ved vergeregnskapet.

*) Dersom du leverer årsregnskap for det foregående år sammen med avsluttende regnskap for inneværende år, må regnskapene leveres separat, med hver sin fullstendinghetserklæring.

**) Husk føring av fradrag for utgifter til verge når vergehaver dekker selv. Spørsmål kring skattemeldinga for verjer av 30.mars

NB! Vi ber om skattemelding, ikke utskrift skatt eller skatteberegning/skattekort.

Hva skjer om du ikke leverer?

Det å levere inn regnskap er en del av dine oppgaver som verge. Manglende eller mangelfull innlevering kan derfor få konsekvenser for ditt oppdrag som verge.