Forsvarlige helsetjenester - Vitalis Helse AS avdeling Kragerø

Dato:
13. september 2022 - 14. september 2022
Sted:
Vitalis Helse AS avdeling Kragerø
Kommune:
Kragerø
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Voksne som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Under tilsynet vil vi se på om lovkravene til forsvarlige helsetjenester blir fulgt. 

Publisert 27.06.2022

Vi vil også se på om virksomheten har organisert helsehjelpen slik at helsepersonellet overorholder lovpålagte plikter:

Forsvarlige helsehjelp, herunder forsvarlig bemanning, forsvarlig legemiddelhåndtering og forsvarlig samhandling.

Vurdering av helsekrav til førerkort og journalføring vil også være tema. 

Dato:
13. september 2022 - 14. september 2022
Sted:
Vitalis Helse AS avdeling Kragerø
Kommune:
Kragerø
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Voksne som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kontaktpersoner