Beredskapstilsyn - Fyresdal

Dato:
3. desember 2020 09.00 - 15.00
Sted:
Næringshagen, Fyresdal
Ansvarlig:
Beredskapsstaben
Målgruppe:
Administrativ og politisk leiing og relevante fag- og sektorleiarar

Tilsynet rettar seg mot kommunen sin oppfylling av krav i Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Lovkrav knytta til helse- og sosialberedskap og krav til beredskapsplanlegging innan skule/barnehage er inkludert i tilsynet.

Publisert 25.09.2020
Dato:
3. desember 2020 09.00 - 15.00
Sted:
Næringshagen, Fyresdal
Ansvarlig:
Beredskapsstaben
Målgruppe:
Administrativ og politisk leiing og relevante fag- og sektorleiarar

Kontaktpersoner