Tilsyn - Skulen si aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø

Dato:
23. juni 2020 - 21. januar 2021
Sted:
Åmot skule
Kommune:
Vinje kommune
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Åmot skule

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, har ført tilsyn med Vinje kommune og Åmot skule. Tema for tilsynet har vore skulen si aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø.

Publisert 27.01.2021

Vi har kontrollert følgjande undertema:

  • Plikta til å følgje med og gripe inn, varsle, undersøkje og setje inn tiltak ved
    mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø
  • Plikta til å straks varsle, undersøkje og setje inn tiltak dersom ein som jobbar på
    skulen, krenkjer ein eller fleire elevar
  • Plikta til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltaka

Formålet med tilsynet er å kontrollere om skulen ved rektor følgjer regelverket når det
gjeld skulen si aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø.
Vi gjennomførde intervju med skulens tilsette den 29. oktober 2020. I tillegg har skulen
gjennomførd eigenvurdering i RefLex og sendt inn dokumentasjon til oss.

Dato:
23. juni 2020 - 21. januar 2021
Sted:
Åmot skule
Kommune:
Vinje kommune
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Åmot skule