Tilsyn med Tokke kommune som barnehagemyndighet

Dato:
20. januar 2020 - 24. april 2020
Sted:
Tokke kommune
Kommune:
Tokke
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Tilsyn med Tokke kommune som barnehagemyndighet

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med Tokke kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet var barnehagemyndighetens ansvar for å påse regelverksetterlevelse i barnehagene.

 

Publisert 28.04.2020

Vi har kontrollert følgende tema:

  • Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven §§ 8 og 16.
  • Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven § 10.
  • Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven § 17.

Det overordnede målet med tilsynet var å styrke kommunens rolle som barnehagemyndighet.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har konkludert med at Tokke kommune ikke etterlever regelverket på alle områder.

Det er vedtatt pålegg om retting, jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 30. Tilsynsrapporten gir frist for retting.

  • Tokke kommune som barnehagemyndighet har ikke i tilstrekkelig grad innrettet sine virkemiddel, veiledning og tilsyn, slik at de kan påse at den enkelte barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 8, jf. 16
  • Tokke kommune som barnehagemyndighet har ikke praksis for godkjenning av barnehager som er i samsvar med reglene i barnehageloven §§ 6 og 10, jf. § 8.
  • Tokke Kommunen som barnehagemynde ser påser ikke at barnehagene etterlever regelverket om styrer, jf. barnehageloven §§ 8, jf. 17.

Pålegget innebærer at Tokke kommune må etablere en praksis som er i tråd med barnehageloven. 

Dato:
20. januar 2020 - 24. april 2020
Sted:
Tokke kommune
Kommune:
Tokke
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Tilsyn med Tokke kommune som barnehagemyndighet