Honorar og godtgjøring til eksterne

Har du krav på oppgjør av reiseregning, godtgjøring eller honorar fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark? Bruk DFØs selvbetjeningsportal til å sende inn ditt krav elektronisk.

Publisert 27.12.2018

En mottaker av honorar er en person som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg. Eksempler inkluderer verger, representanter, tolker, meddommere, kontrollkommisjonen, eksamensvakter og mange flere. Elektroniske krav gir deg bedre oversikt og sikrer deg raskere utbetaling.

Lenke til selvbetjeningsportalen.

Du logger deg på via ID-porten. (MinID, BankID, Buypass eller Commfides)

I selvbetjeningsportalen kan du også se dine reiseregninger og lønnslipper, og oppdatere din adresse, e-postadresse, telefonnummer og bankkontonummer.

Alle brukere må være registrert i portalen før denne kan tas i bruk. Ta kontakt med din kontaktperson hos Statsforvalteren for å registrere deg som bruker.