Skjønnsmidlar til kommunar med høge meirutgifter til korona

Statsforvaltaren har fordelt 65 millionar kroner til kommunane i fylket. Pengane skal dekke ekstrautgifter til smittevern og oppfølging av TISK-strategien som følgje av pandemien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2021

Stortinget løyva  for første halvår 1,5 mrd. kroner i ekstra skjønnsmidlar til kommunane i landet grunna pandemien. 65 mill. kroner av løyvinga blei vidare sett av til kommunane i Vestfold og Telemark. Statsforvaltaren har no fordelt midlane på kommunane i fylket.

-Meirutgiftene til fleire av kommunane auka monaleg i takt med smittesituasjonen tidlegare i vår. Ramma på 65 mill. kroner er derfor ikkje stor nok til at alle kommunane får dekt sine meirbehov, seier statsforvaltar Per Arne Olsen.

Midlane er fordelte på bakgrunn av smittetrykket i kvar enkelt kommune og kommunane sine rapporteringar om meirutgifter til statsforvaltaren, og er sett i samanheng med auka innbyggartilskot grunna i pandemien. - I tillegg har vi hatt eit heilhetleg blikk på situasjonen kommunane har stått i, seier Olsen.

Fleire kommunar har i stor grad fått dekka sine meirutgifter gjennom auka innbyggartilskot. Det gjeld kommunar med relativt lågt smittetrykk. Disse kommunane får ikkje tildelt skjønnsmidlar i denne omgang. I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringa å løyve ytterlegare 1,5 mrd. kroner i skjønnsmidlar for andre halvår.

Tabellen syner den kommunevise fordelinga av  midlane.

Kommune

Ekstra koronaskjønnsmidlar første halvår 2021

Horten

6 000 000

Holmestrand

6 000 000

Tønsberg

7 500 000

Sandefjord

9 300 000

Larvik

7 500 000

Porsgrunn

6 500 000

Skien

11 000 000

Notodden

1 000 000

Færder

6 000 000

Siljan

1 200 000

Bamble

1 000 000

Kragerø

500 000

Midt-Telemark

1 000 000

Vinje

500 000

SUM

65 000 000

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.