5. juni Verdas miljødag

Den trua apollosommarfuglen har vorte borte frå mange av sine kjente leveområder. Ulovleg fangst og klimaendringar får skulda. Foto: Sigmund K. Hansen
Den trua apollosommarfuglen har vorte borte frå mange av sine kjente leveområder. Ulovleg fangst og klimaendringar får skulda. Foto: Sigmund K. Hansen

Verdas miljødag blir markert for å auka medvitet om miljøspørsmål. Dagen vart etablert i 1972 og behovet for ein slik dag har ikkje vorte mindre sidan då.

Publisert 04.06.2021

Tema for årets miljødag er kampanjen "Restore our Earth" med fokus på restaurering og å bygga opp igjen, plante tre, bygga grøne byar, rydde elvar og hav og endra matforbruk.

Les meir om dagen på FN sin heimeside

 

Søstermarihånd er freda i Norge og vurdert til «sårbar» (VU) i Rødlista. Foto: Sigmund K. Hansen
Søstermarihånd er freda i Norge og vurdert til «sårbar» (VU) i Rødlista. Foto: Sigmund K. Hansen