NLR Innovasjon Osloregion – innovative bønder, roboter og sensorer

Det mangler ikke på kreativitet og innovasjonstalent hos den norske bonden. Med et klima i stadig endring er behovet for mer kunnskap også tydelig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.02.2020

NLR Innovasjons Osloregion er et samarbeid mellom bondelagene og tre NLR enheter rundt Oslofjorden. Innovasjonsprosjektet har støtte fra fylkesmenn og fylkeskommuner i tilsvarende region, nå Viken og Vestfold Telemark. Innovasjonsprosjektet fokuserer på «brukerstyrt forskning» og hovedmålet er å utvikle landbruksrelatert virksomhet i området rundt Oslofjorden, med mål om å drive regional verdiskaping. For å nå målene satser NLR Innovasjon Osloregion på kompetansemeglere. Kompetansemeglerne skal være et bindeledd mellom produsent og forskningsmiljø, men også tilrettelegge for samarbeid med annet næringsliv og veilede i øvrig offentlig virkemiddelapparat.

Fram til nå har innovasjonsprosjektet resultert i flere prosjekter. Vi nevner et forskningsprosjekt og et prosjekt finansiert gjennom Innovasjon Norge. Forskningsprosjektet var knyttet til autonomi og plukking av jordbær produsert i tunnel. Bærprodusenter så et behov for å øke fremdriften av plukkeroboten som er under utvikling ved NMBU på Ås. De søkte derfor om et forprosjekt i FORREGION Vestfold, der prosjektet hadde som mål å knytte sammen fagene plantevitenskap og autonomi/robotikk. Ved å sette sammen de to fagområdene ønsket man å påvirke at utviklingen av plukkeroboten fikk en praktisk anvendbar vinkling.

Gjennom bioøkonomiordningen til Innovasjon Norge, har NLR Innovasjon Osloregion veiledet et selskap som skal utvikle en ny sensor og levere ny teknologi til landbruket. Sensoren, som har fått navnet Leveler Xy, har fokus på bærekraftig matproduksjon. Bærekraften skapes gjennom presisjon og maksimal utnyttelse av alle innsatsmidlene for å dyrke korn, gras og ulike hagebruksvekseter. Sensoren kontrollerer at alle typer redskaper som monteres på traktoren brukes riktig. (Gjødselspreder, plog, sleperedskap, laster osv).

Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion jobber for å løfte ideer og definerte behov fra produsenter i landbruket inn i forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU), slik at innovative ideer blir omformet til gjennomførbare prosjekter som kan komme landbruket og andre næringer til gode. For å klare å være et effektivt bindeledd mellom bonden og FoU-miljøene, samarbeider NLR Innovasjon Osloregion tett med organisasjoner i egen næring, andre næringer og myndigheter, foruten nettverk i landbruket over hele landet. Kunnskapsformidling og samhandling er nøkkelen i prosjektet, og det er mye av grunnen til at NLR er valgt til å drive innovasjonsprosjektet, siden NLR allerede er etablert som bindeledd mellom landbruks-forskningen og produsentene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.