Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Informasjon til bonden

Informasjonsskrivet ”Informasjon til bonden” har mykje nyttig informasjon og blir send til alle bønder i Vestfold og Telemark som søkjer produksjonstilskot.

Informasjonsskrivet blir sendt elektronisk på e-post.

Nr:  Utsending: Informasjonsskriv:
1. kvartal   Uke 9 Nr. 1 - Mars 2021
2. kvartal   RMP-utgåve
2. kvartal Uke 23 Nr. 2 - Juni 2021
3. kvartal   Rettleiingshefte RMP-tilskot 2021
3. kvartal Uke 36 Nr. 4 - September 2021
4. kvartal Uke 43 Nr. 5 - Oktober 2021

 

Ønskjer du å motta "Informasjon til bonden" per e-post, kan du melde deg på her.

 

Tidligere utgåver av Infoskrivet:

2020:

Nr. 1 - Februar 2020
Nr. 2 - Mars 2020
RMP-utgåve - april 2020
Nr. 3 - Juni 2020
Rettleiingshefte RMP-tilskot 2020
Nr. 4 - September 2020
Nr. 5 - November 2020

 

2019:

Nr. 1 - April 2019
Nr. 2 - Juni 2019
Nr. 3 - September 2019
Nr. 4 - September 2019 (RMP-utgåve) 
Nr. 5 - Oktober 2019

2018:

Nr. 1 - Februar 2018
Nr. 2 - April 2018
Nr. 3 - Juli 2018
Nr. 4 - August 2018 
Nr. 5 - Oktober 2018
Nr. 6 - November 2018

2017:

Nr. 1 - Februar 2017
Nr. 2 - April 2017
Nr. 3 - August 2017
Nr. 4 - November 2017

2016:
Nr. 1 - Mars 2016
Nr. 2 - April 2016
Nr. 3 - August 2016
Nr. 4 - November 2016

2015:
Nr. 1 - Februar 2015
Nr. 2 - April 2015
Nr. 3 - August 2015
Nr. 4 - November 2015 

2014:
Nr. 1 - Februar 2014
Nr. 2 - April 2014
Nr. 3 - September 2014
Nr. 4 - November 2014

2013:
Nr. 1 - Februar 2013
Nr. 2 - April 2013
Nr. 3 - August 2013
Nr. 4 - November 2013